MENYA IBINTU 2 BYAGUFASHA KUGERA KURE MU BUZIMA!!

Kugirango ubuzima bwawe butere imbere ugomba kugira urukurikirane rw’intambwe rwumvikana igihe cyose. Niba nta rukurikirane rwumvikana ufite, ni kimwe no kwambara inkweto mbere hanyuma ukambara amasogisi, ibi bivuze ko nta cyerekezo gihamye, bikskongerera ibyago byo kuzibera umukene ubuzima bwose.

Mu buzima bwawe rero kugirango ubashe kubona impinduka igihe cyose ukeneye kugira ibintu bibiri by’ingenzi bizagufasha kugera kure. Kandi ibyo bintu ugomba kubyitaho kugirango ubikore neza.

IBINTU BIBIRI BYAGUFASHA KUGIRA ICYO UGERAHO MURI UBU BUZIMA:

2. BUOSSOLE/COMPASS/DIRA/ INDANGAMEREKEZO/ BUSOLE.

BUSOLE: n’ikimenyetso gifasha kwerekana aho ujya, ibi nkurikije umwarimu wubumenyi bwimibereho. Aho mwarimu wanjye yavuze ko iyerekwa rifasha kwerekana impande enye zisi iburasirazuba, amajyepfo, uburengerazuba namajyaruguru. Nyuma yo kutwigisha nuko mbona ko “busole” ari ngombwa cyane kuko idufasha kumenya aho tujya, kandi natekereje ko hatabayeho busole abantu benshi bazimira.

Nkoresheje urugero rwibikoresho bimwe VISION idufasha kumenya aho tugana, nasanze iki gikoresho kigomba gushyirwa mubitekerezo bya buri muntu kugirango umwereke aho agana mu gutsinda mu buzima bwawe na societe muri rusange. …

Benshi mu ritwe ntabwo dufite iki gikoresho mu bitekerezo byacu, benshi ntibazi iyo tujya, kandi benshi ntibazi icyo dushaka mu buzima bwacu. Kutamenya icyo dushaka n’aho tujya byagaragaza ko nta “busole”tugira.

. Benshi muritwe twacitse intege rwose, niyo mpamvu tubazanya icyo ushaka gukora ubu? Niki kizagukura ahantu hamwe ujya ahandi benshi bavuga ko nzakora ikintu cyose, byumvikane ko muri urwo rwego uzamenya ko byanze bikunze utazi icyo dushaka, mumagambo yandi twavuga ko tudafite ICYEREKEZO.

Ndagerageza gutekereza cyane kuki tudafite busole izadufasha kugera kure? Icyo naje kubona nuko tudafite icyerekezo cy’ubuzima kuko tutazi icyo dushaka mu buzima bwacu.

Noneho n’iki gihe cyiza kugirango ubashe gukora icyo gikoresho mu mitekerereze yawe uzi icyo ushaka? umaze kumenya icyo ushaka icyo ugomba gukora nuko ubitekerezaho! nigute wagera aho ushaka kujya? Umaze kubona ibisubizo tangira gutegura ingamba zizakugeza aho ushaka kujya.

2. AMAHAME.

Nyuma yo kubona ikintu cya mbere cy’ingenzi no kugisobanukirwa, ikintu cya kabiri cy’ingenzi gusobanukirwa ni uko ugomba kugira amahame yo gutsinda, amahame niyo shingiro ryo kugera kuntumbero. Utazi amahame n’imisingi bikenewe kugera ku cyerekezo cyo gutsinda bizagorana.

Ihame n’inzira nziza yo kubona igisubizo cyikibazo runaka, niba rero hari ibibazo ugomba kuba ushobora kubona amahame azagufasha gukemura ikibazo. Muyandi magambo, twavuga ko ihame ariryo shingiro ryubuzima bwawe, kandi icyerekezo ni urukuta rw’ubutsinzi bwawe.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.