Universe

Nkuko tubikesha ikinyamakuru cy’abanyamerika CNN, ngo ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje ko iknyabutabire cya Calcium kiba mu magufwa yacu (gituma akomera) cyaba gituruka ku nyenyeri ziba zarashwanyukiye mu kirere. “Nta gushidikanya dukozwe mu bintu bituruka ku nyenyeri.”, byavuzwe n’Umuhanga mu bumenyi bw’ikirere witwa Carl Sagan. Mubyukuri abahanga bari baravumbuye ko ibinyabutabire bimwe…

Read More