Live: KURIKIRA UKWIREGURA KWA IDAMANGE YVONNE|| UBWO YA MU RUKIKO BWA MBERE!!

12:40: Idamange ahawe umwanya, avuga ko mu byaha ashinjwa, ubushinjacyaha buhuzagurika, kandi nabwo ubwa bwo butabizi neza. Yavuze ko ibyaha aregwa bigenda bihindagurika ahubwo uko bukeye n’uko bwije “bameze nk’aho bari kunsubiza mu mazimwe” kubwira umuntu ngo nasubiremo ibyo yavuze mu gihe biri mu Kinyarwanda kandi aho yabivugiye bigihari uko byakabaye.

Yavuze ko umushinjacyaha arimo kumushinja ibinyoma abizi neza ko ari “ukubimpambiraho”. Birakaze!

12:45: Yavuze kandi ko nta muntu wishwe cyangwa ngo ahungabanywe n’amagambo yavuze, kandi ko ntacyo aricyo cyo mu gihugu kuburyo yahamagarira abaturage ngo bamukurikire. Yavuze atari umuyobozi mu rwego urwo ari two rwose, nta n’ishyaka arimo ku buryo abaturage bari kumuyoboka. Ngo ubushinjacyaha bwari bukwiriye kureka ngo igikorwa kigize icyaha aregwa kibe ahubwo we ibyo yavuze ari “uburenganzira” bwe yemererwa n’itegeko nshinga.

12:50: Ku mupolosi wakomeretse; Idamange yakomeje avuga ko kuba nta kigaragaza ko nta cyaha gikomeye yakoze, ari ikimenyetso cy’uko n’umupolisi wakomeretse yaba yarikomerekeje ku bushake kugira ngo babimwegekeho.

12:52: Idamange yasoje avuga ko ibyo yakoze byose ari “umutima wo gukunda igihugu” (patriotism) ko urukiko rukwiye kwirengagiza “ibyo bambeshyera” ahubwo rukamurekura akajya kureba abana be kuko bamukeneye cyane..

https://igihe.com/amakuru/u-rwanda/article/live-kurikira-urubanza-rwa-idamange-iryamugwiza

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.