MENYA AMAKOSA 4 AKORWA N’ABAGABO BAMWE|| BITUMA UMUGORE ABABARA MU GIHE CYO GUKORA IMIBONANO(sex)!!

Imibonano mpuzabitsina, iyo ikozwe neza, ishimangira urukundo hagati y’abashakanye. Yakorwa nabi, ikangiza imibanire y’abashakanye.

Muri iyo nkuru tugiye kubagezaho amakosa (4) akorwa n’abagabo bamwe na bamwe bigatuma umugore ababara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina.:

  1. Kudategura cyangwa gutegura nabi umugore: kugira ngo umugore yishimire gukora sex aba agomba gutegurwa n’umugabo we. Bikubiyemo kumubwira amagambo meza, kumukorakora hose, gukorakora rugongo. Kugira ngo bigende neza, kuri iyi ngingo umugore agomba kuyobora umugabo.
  2. Kwinjiza nabi igitsina cy’umugabo mu cy’umugore: nyuma yo gutegura neza umugore, aho aba ashaka gukora sex, umugabo aba agomba gutangira kurongorwa umugore, yinjiza igitsina cye mu cy’umugore buhoro buhoro, yirinda gushuhaguzwa, akirinda kwinjiza vuba vubavuba. Kwinjiza vuba igitsina cye cyose mu cy’umugore, bibabaza umugore. Ntiyishimira igikorwa.
  3. Kutamenya igihe nyacyo umugabo aba agomba kurangiriza: umugabo aba agomba kurangiriza rimwe n’umugore we cyangwa nyuma gato yuko umugore we arangije. Biba bisaba ko umugabo yirinda gushuhaguzwa, akarongora gake gake, buhoro buhoro, umugabo aganiriza umugore we, bituma amenya aho umugore ageze, uko aryoherwa n’igikorwa. Bituma umugabo amenya igihe cyo kongera umuvuduko, bituma arangiza igihe nyacyo. Kuko iyo umugabo akomeje kurongora igihe kirekire umugore warangije, umugore arababara cyane.
  4. Umugabo ukura igitsina cye mu cy’umugore vuba vuba, agakurura, ibyo bibabaza umugore. Umugabo aba agomba gukura igitsina cye mu cy’umugore buhoro buhoro, asa n’ugenda atazura, gake gake, kugeza igitsina cye cyose kivuye mu cy’umugore. NGAYO!! NGUKO!! ENJOY!! CONTACTS: +250 783 004 496 (whatsapp & telegram).

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.