MENYA IBINTU 8 WAKORERA UWO MWASHAKANYE AKAGUKUNDA KURUSHAHO!!

Bimwe mu Bantu byatuma uwo mwashakanye/ mukundana arushaho kkugukunda, n’ibi bikurikira:

  1. Gerageza kumushimira, cyane cyane igihe akoze neza.

 2. Mwibutse itariki yavutseho.

 3. Musohokane abantu ataragera.

 4. Mutegurire ubutumwa (sms) bugufi kenshi.

 5. Muhe igihe cyo gukora ibintu bye bwite.

 6. Mukorere shopping uko ubonye uburyo.

 7.  Ibuka amazina y’inshuti ze na bene wabo.

 8. Mubwire amagambo y’urukundo kenshi.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.